LINKS

Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen

(LVV)

https://www.lvvv.nl Beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan.

Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP)

https://www.livp.nl Het LIVP leidt mensen op tot professionele vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Nederlandse vereniging voor NLP (NVNLP)

https://www.nvnlp.nl De thuisbasis voor NLP-professionals in Nederland en België. Arbocatalogi https://www.arbocatalogi.nl Overzicht van arbocatalogi per branche- en op bedrijfsniveau. In een arbocatalogus zijn de doelvoorschriften uit de Arbowet uitgewerkt in benodigde technieken, goede praktijken, normen en praktische handleidingen.

Arboportaal

https://www.arboportaal.nl Informatiesite van het ministerie van SZ&W.

Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)

http://www.rie.nl Informatiesite van het Steunpunt RI&E.

College voor de Rechten van de Mens

https://mensenrechten.nl/nl Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland.

Huis voor Klokkenluiders

https://huisvoorklokkenluiders.nl Adviespunt voor werknemers die bij maatschappelijke misstanden als 'klokkenluider' aan de bel trekken.

Centrum Seksueel Geweld

https://centrumseksueelgeweld.nl Biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.
VOOR PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
YvL Bedrijfscoaching | Training De Rode Eenhoorn 11 a | 1606 DA VENHUIZEN | 0228 75 1966 | www.yvl.nl © YvL 2022

LINKS

Landelijke Vereniging voor

Vertrouwenspersonen (LVV)

https://www.lvvv.nl Beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan.

Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP)

https://www.livp.nl Het LIVP leidt mensen op tot professionele vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Nederlandse vereniging voor NLP (NVNLP)

https://www.nvnlp.nl De thuisbasis voor NLP-professionals in Nederland en België. Arbocatalogi https://www.arbocatalogi.nl Overzicht van arbocatalogi per branche- en op bedrijfsniveau. In een arbocatalogus zijn de doelvoorschriften uit de Arbowet uitgewerkt in benodigde technieken, goede praktijken, normen en praktische handleidingen.

Arboportaal

https://www.arboportaal.nl Informatiesite van het ministerie van SZ&W.

Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)

http://www.rie.nl Informatiesite van het Steunpunt RI&E.

College voor de Rechten van de Mens

https://mensenrechten.nl/nl Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland.

Huis voor Klokkenluiders

https://huisvoorklokkenluiders.nl Adviespunt voor werknemers die bij maatschappelijke misstanden als 'klokkenluider' aan de bel trekken.

Centrum Seksueel Geweld

https://centrumseksueelgeweld.nl Biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.
VOOR PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING